Uutuuskirja: "Telakoilta Maailman Merille- laivanrakennuksen historiaa Suomessa"

Uutuuskirja: "Telakoilta Maailman Merille- laivanrakennuksen historiaa Suomessa". Merikeskus Forum Marinum'in julkaisussa kerrotaan miten laivanrakentamiseen on tarvittu pääomaa, raaka-aineita, työvoimaa ja kansainvälisiä verkostoja.Saatavissa Forum Marinumin museomyymälästä ja Trafiikki-museoiden verkkokaupasta: 

Laivanrakennus näyttäytyy myös historialtaan teollisuuden alana, jossa verkostoituminen ja henkilökohtaiset suhteet ovat olleet todella tärkeitä. Kun lopputuote on niin massiivinen esine kuin laiva, sen rakentamiseen on tarvittu pääomaa, raaka-aineita, työvoimaa ja kansainvälisiä verkostoja. Kirjassa kerrotaan myös laivanrakentajien työkulttuurista Raumalla ja esitellään Forum Marinumin kokonaan uusittu laivanrakennuksen historiaa käsittelevä näyttely.

 

Mikko Aho tuo artikkelikokoelmaan nk. rautakourien näkökulman. Hän keskittyy kuvaamaan raumalaisten laivanrakentajien kokemusta työstään 1960–1980 -luvuilla. Ahon aineisto perustuu laivanrakentajien vuosina 2009 - 2011 tallennettuihin haastatteluihin ja ryhmäkeskusteluihin. Useimmissa tapauksissa myös haastattelijat olivat entisiä laivanrakentajia, vaikkakin osa haastatteluista on Rauman merimuseon henkilökunnan tekemiä. Artikkeli on osa Ahon tekeillä olevaa väitöskirjatutkimusta.

 

Pekka Sörensenin artikkeli edustaa suurelta osin aiemmin julkaisematonta tutkimusta laivanvarustaja Hans von Rettigistä ja hänen suhteistaan laivanrakennuksen toimijoihin. Sörensen on kiinnostunut erityisesti Rettigin ja Höyrylaivaosakeyhtiö Boren toiminnasta vuonna 1918 perustetussa yhteisliikennevarustamo- kartellissa ja sen vaikutuksesta matkustajalaivojen suunnittelun kehitykseen vuoteen 1960 saakka.

 

Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Aaro Sahari tarkastelee artikkelissaan suuria suomalaisia merialan toimijoita. Toimijaverkostomallia hyödyntäen Sahari tulkitsee uudelleen Crichton-Vulcanin telakan fuusiota, laivasto-ohjelmaa, Wärtsilä-konsernin syntyä, sekä muutamia muita vähemmän tunnettuja tapahtumia kuten Korppoolaismäen korjaustelakan rakentamista ja 1920-luvun laivanrakennuskongresseja.

Lisäksi kirja sisältää Forum Marinumin tutkijoiden Pauli Kivistön, Mikko Merosen ja Sari Mäenpään artikkelit laivanrakennuksen historiasta ja sen tulkitsemisesta näyttelyteknologian avulla.

 

Sari Mäenpää (toim.): Telakoilta Maailman Merille- laivanrakennuksen historiaa Suomessa. Forum Marinumin vuosikirja 2017 (Raisio 2018). ISSN 1458-4247, 188 s.

 

Saatavissa Forum Marinumin museomyymälästä ja Trafiikki-museoiden verkkokaupasta: https://webshop.trafiikki.fi/